Avís legal i Política de Protecció de Dades

Benvingut a la pàgina web d’Ilerfoncal SL.

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

Amb conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa que http://ilerfoncal.com es un domini de l’empresa Ilerfoncal SL amb domicili social a C/ Joan del Rei, 13, 25005 Lleida i amb telèfon 973 240 913.

La societat es denomina Ilerfoncal SL, amb CIF B25436403 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 595, Foli 170, Secció 8, Fulla 11213, Inscripció 5.

Normes d’utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta web així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptades i d’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la web i la informació o els elements que contenen, inclòs textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Ilerfoncal SL és titular o amb llicencies llegítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat. De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.

Ilerfoncal SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Ilerfoncal SL no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes

- Intromissions mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat d’aquesta web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta web, poden ser reclamats per danys i prejudicis.

A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament del web.

Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de o en relació amb l’ús del lloc web estaran subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals o jutjats espanyols

Política de privacitat

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que pot succeir quan es navego o interactuï a través de qualsevol de les nostres pàgines web

També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document, imatge o qualsevol altre sistema.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per Ilerfoncal SL, amb domicili C/ Joan del Rei, 13, 25005 Lleida, CIF B25436403, correu electrònic info@ilerfoncal.com

Quines dades personals es recullen i quin és el seu propòsit?

El formulari de contacte web amb nom, cognom i e-mail. La recollida d’aquestes dades té com a finalitat l’enviament d’informació prèviament legitimat per la seva petició. El destinatari de les seves dades és Ilerfoncal SL.

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

1. – En compliment d’una relació contractual.

2. – Quan ens doneu el vostre consentiment.

3.- Per a l’interès legítim d’Ilerfoncal SL per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, un info@ilerfoncal.com

Dades no pertinents

Ilerfoncal SL adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes.

Quant de temps es mantindrà les seves dades?

Ilerfoncal SL desa les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.

A qui comunicarem les seves dades?

Ilerfoncal SL només cedirà les seves dades en els serveis que s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà l’objecte de la comunicació i compartida amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Ilerfoncal SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i no per fer a la disposició de tercers del seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a posar a disposició de l’empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.

Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades personals?

- Accés: podrà consultar les seves dades personals gestionades per Ilerfoncal SL.

- Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

- Supressió: podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

- Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

- Limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació pel tractament de les seves dades quan es comprovi la impugnació respecte l’exactitud de les seves dades i quan Ilerfoncal SL no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

- Portabilitat: podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

El canal d’atenció per vehicular tots els seus drets és info@ilerfoncal.com