IMG_0732

ILERFONCAL S.L., es va crear gràcies a una unió familiar vinculada generacionalment a les instal·lacions en general, els quals uneixen les seves experiències particulars per a la formació d’una empresa sòlida i competitiva.

 Nostra objectiu i missió és proporcionar els serveis necessaris per satisfer les necessitats de les instal·lacions de fontaneria, calefacció, climatització, gas i energia solar, aportant les eines i productes d’avantguarda existents al nostre mercat, per a la realització d’instal·lacions de qualitat.

El nostre compromís és oferir solucions a tot tipus d’instal·lacions, concordes amb el nostre temps i que amb l’aplicació de tècniques d’avantguarda que ens permetin crear una correcta instal·lació, optimitzant costos i temps.

ILERFONCAL S.L., És una empresa 100% familiar recopilant l’àmplia experiència dels professionals que la integren en la realització de:

• Les instal·lacions de conjunts d’habitatge privat i residencial, mercats, edificis públics, i per a l’educació. Urbanització i Serveis, Obra Industrial, i manteniment de les mateixes, Naus, Etc.

 

Per complir amb aquest propòsit ILERFONCAL S.L., compta amb:

• Un equip interdisciplinari de professionals altament qualificats.

• Eina i tecnologia necessàries per fer front a projectes complexos.

• Ampli coneixement del mitjà de les instal·lacions, sobre els seus reglaments i normatives, així com dels proveïdors i qualitats dels productes, mitjançant la contínua formació i actualització dels nostres professionals.

ILERFONCAL S.L., li ofereix als seus clients serveis a través de la seva experiència en diverses especialitats:

• Edificis d’habitatges.

• Edificis d’oficines i locals comercials. 

• Edificis Públics. 

• Instal·lacions Industrials. 

• Manteniment d’Instal·lacions en general. 

Per a la realització d’aquests projectes comptem amb personal altament qualificat que treballa per donar solucions òptimes a les seves necessitats, recolzats en la més alta tecnologia.